Lääkeriippuvuus

Tavallisimpia riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä ovat rauhoittavat lääkkeet eli bentsodiatsepiinit, unilääkkeet sekä opiaattipohjaiset kipulääkkeet. Näiden lääkkeiden käyttö tulisi nykyisten suositusten mukaan olla pääosin lyhytaikaista. Pitkäaikaisesti käytettyinä ne menettävät toleranssin kehittymisen seurauksena useimmiten tehoaan ja potilaalle saattaa kehittyä lääkkeisiin myös fyysinen sekä psyykkinen riippuvuus. Vieroittautuminen näistä lääkkeistä on useimmiten hyödyllistä ja hoitotulokset potilaan ollessa motivoitunut ovat hyviä.

Hoito alkaa arviointikäynnillä, jonka pohjalta laaditaan yhdessä potilaan kanssa suunnitelma lääkevieroituksen toteuttamisesta. Vieroituksen tukena ovat säännölliset tapaamiset lääkärin ja terapeutin kanssa. Riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä Addiktum Klinikalla ei määrätä pitkäaikaiseen käyttöön.

Lue lisää hoito-ohjelmastamme:

Hoito-ohjelma