Kotikatko – Apua alkoholivieroitusoireisiin kotonasi!

Kotikatko on alkoholivieroitusoireyhtymän hoitoon tarkoitettu kolmen päivän kestoinen asiakkaan kotona tapahtuva hoito-ohjelma.

Kotikatkon voi tilata soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön tekstiviestillä Kotikatkon puhelinnumeroon 044 240 6272.

Kotikatko sisältää kolme kotikäyntiä peräkkäisinä päivinä. Hoito alkaa päihdesairaanhoitajan arviointikäynnillä. Käynnillä arvioidaan asiakkaan vieroitusoireiden voimakkuus, fyysinen terveydentila ja käytössä oleva lääkitys. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan juomis- ja hoitohistoria sekä ajankohtainen alkoholinkäyttö.
Kerättyjen tietojen perusteella päihdelääkäri tekee katkaisuhoitosuunnitelman ja määrää tarvittavan vieroitushoitolääkityksen. Jatkokäynneillä seurataan vieroitusoireiden lievittymistä ja hienosäädetään katkaisuhoitosuunnitelmaa. Viimeisellä käynnillä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa jatkohoidon tarve ja annetaan ohjausta ja neuvontaa asiakkaan tilanteeseen sopivista hoitovaihtoehdoista.

Hinnat:

  • Kotikatko, kolme vuorokautta: ma-to alkavat hoitojaksot 578 euroa, pe-su alkavat hoitojaksot 688 euroa
  • Pelkkä ensikäynti: 192 euroa
  • Lisäpäivät: 168 euroa / päivä

Kotikatko maksetaan kokonaisuudessaan ensimmäisen käynnin yhteydessä. Puhelinpäivystyksessä tehdään jo alustava arvio siitä, sopiiko katkaisuhoito järjestettäväksi kotikatkona. Mikäli ensimmäisellä kotikäynnillä kuitenkin todetaan, että katkaisuhoito ei ole järjestettävissä kotikatkona, asiakas maksaa ainoastaan ensikäynnin hinnan.